سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سرباز ولایت
 

حریم حرم تا کجا است؟  و مدافعان حرم، این پیشگامان تمدن بزرگ اسلامی تا چه حد، از هوش بالایی برخوردارند که تشخیص بزرگی را داده اند، تا همچون پدرانشان که انقلاب اسلامی را درایران پاسداری کردند، آنها هم از حریم انقلاب جهانی اسلام و تمدن فراگیر ایرانی پاسداری کنند. ما اکنون بعد از گذشت 35سال می فهمیم که: جوانان دوران انقلاب اسلامی و: یا دوران دفاع مقدس چه آرمان های بلندی داشتند و: چه افق بزرگی در دیدگاه خود می نگریستند، که هرچه زمان جلوتر می رود به اهمیت آن بیشتر پی برده می شود، و جهان در برابر این تصمیم آنان سرخم می کند.

همانطور که امروز مدافعان حرم، به این باور رسیده اند که خون آنها پایمال نخواهد شد، بلکه به آبیاری نهضت بزرگ جهانی اسلام کمک کرده، و زمینه حکومت واحد جهانی، به رهبری قائم آل محمد را فراهم خواهد اورد، آنان نیز چنین پیامی را به ما منتقل کردند. این پیام گرچه برای بسیاری از شبه روشنفکران قابل قبول، و حتی قابل فهم نیست ولی مردم، همه آن را درک کرده اند و میدانند که: هر شهیدی از مدافعان حرم پرچمی است که: برقله جدیدی از فتوحات اسلامی برافراشته می شود  البته راه حق و پیمودن درست آن زحمت زیادی دارد، ولی عده ای سر از پا نشناخته در این راه قدم می گذارند، که بعد از سالها به درست بودن اقدام آنان آفرین گفته میشود. گرچه برخی ها در شناخت این راه بزرگ، گاهی به انحراف می روند ولی مهم نیست، راه انحرافی همه به بن بست می رسد و: آنها ناچار برمی گردند و در مسیر مستقیم و ادامه راه می دهند.     زمانی، این بیداری و انقلاب اسلامی را، در ایران به  جشن های دوهزار و پانصد ساله سپری کردند، و از دروازه تمدن بزرگ حرف زدند ولی، می خواستند آن را منحرف کنند. یعنی زایش نوین تمدن بزرگ اسلامی، برای اهل بینش و خبرگان و روشنفکران واقعی آشکار شده بود و: آنها از فریاد ها و دردهای مردم می فهمیدند که: زایش نوین تمدنی در راه است ولی، می خواستند باب میل خودشان آن را هدایت کنند.  عده ای هم آن را جهان سوم نام گذاری کردند! و خواستند که مرکز ان را به باندونگ یا پکن منتقل کنند. زیرا آنان فکر می کردند که  اروپا در تشخیص این تمدن اشتباه کرد، و نباید پایتخت این تمدن را ژنو یا پاریس قراردهد. حتی امریکا نیز این زایش جدید را، به خود منتسب کرد و خواست که نیویورک را، برای این تمدن، مهد و زادگاه قرار دهد ولی به اشتباه خود پی برد.

 آنها وقتی دیدند که نه ژنو و نه نیویورک، و نه حتی پکن برای این زایش تمدن نوین نمی تواند: گهواره خوبی باشد فهمیدند که مرکز ان در خاورمیانه خواهد بود، لذا به ایجاد اسرائیل پرداختند تا بتوانند: با یک خاورمیانه دلخواه خود، انوار این حرکت الهی را در حصار خودشان نگهدارند. ولی همه قنداق ها، برای این زایش کوچک بود. ناچار همه چشمه ها به سوی زادگاه تمدن و تاریخ جهان، یعنی ایران آمد اما آنها هم ابتدا سعی کردند تا کورشی خلق کنند، و تاریخ جدید بنویسند تا شاید این کودک در دامان آنهابیافتد. ولی ناجی تمدن یعنی امام خمینی ره، سر رسید و  انقلاب اسلامی ایران را مهد آن تمدن اعلام کرد.  اما آنها دست برنداشتند و خواستند که: عربستان ، مصر، عراق یا کویت را مرکزیت بدهند. لذا آنها را برعلیه این مرکزیت شوراندند، ولی انها هم فهمیدند که مرد این راه نیستند. تا اینکه انقلاب اسلامی به مشکلات درونی خود فائق امد، و با اتکا به مدیریت درون زا و اقتصاد مقاومتی، به توانایی های مادی و فیزکی جدید هم دست یافت.  اکنون می روند تا ملت های دیگر هم به بیداری و پیشرفت برسند. آنها میدانند که این تمدن نوین به نام ایران و: برداشت ایرانی از اسلام، که مبتنی بر هدایت های ائمه معصومین ثبت شده است. لذا به حرم امامان حمله بردند تا این مراکز را نابود کنند! و این مدافعان حرم بودند که نقشه جدید آنها را شناختند، و آن را بی سرانجام کردند. اکنون مدافعان حرم بدانند که حریم حرم، فقط کوی زینبیه در دمشق یا میدان مرکزی سامرا در عراق نیست. بلکه همه جهان حریم حرم خداوندی است. و هرکس که نام انسان دارد و قلبی برای تپیدن، این قلب حرم خدا است! مدافعان حرم باید از آن دفاع کنند. برای روشن شدن موضوع روایتی است که: بنی عباس خود را عموزادگان پیامبر می دانستند و: خلافت را حق خود می گفتند. یکی از آنها پیش امام موسی کاظم آمد و گفت: حدود فدک را برایم تشریح کن، تا آن را به شما بدهم که : دیگر ارثی از پیامبر طلبکار نباشید. امام موسی ع فرمود: فدک در زمان من از تونس تا سمرقند، و از عدن تا روم است:

 در پایان یاد ونام  شهدای مدافع حریم تمدن اسلامی و زمینه سازان ظهور مهدی(عج)  را گرامی می داریم به ارواح طیبه همه شهدای عزیز مدافع حرم سلام ودرود می فرستیم.نوشته شده در تاریخ جمعه 95/6/12 توسط 
تمامی حقوق مطالب برای سرباز ولایت محفوظ می باشد